תחת עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע”מ, מנוהלות 2 קרנות השתלמות ענפיות לשכירים אשר החברות בה מוגבלת ופתוחה אך ורק לעובדי הוראה בחינוך העל יסודי ובסמינרים:

  • הקרן הרגילה / המסלול הרגיל – מיועדת ליציאה לשנת השתלמות מטעם קרן ההשתלמות.
  • קרן מישור / המסלול המקוצר – מיועדת לחיסכון בלבד (אינה מיועדת ליציאה לשנת השתלמות).

בכל אחת מקרנות ההשתלמות קיימים שלושה מסלולי השקעה : מסלול כללי , מסלול אג”ח , מסלול הלכתי הלכה יהודית.

קרן ההשתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מנוהלות ע”י הבנק הבינלאומי הראשון בע”מ המשמש כמנהל תפעולי.

קרן ההשתלמות מנוהלת על-ידי חברת עגור. בעלי זכויות הצבעה באסיפה הכללית לפי המפורט בתקנון החברה: 50% – ארגון המורים העל יסודיים, 30% – מדינת ישראל, 10% – מרכז השלטון המקומי, 10% – גוף או ארגון המייצג מוסדות חינוך.

יו”ר הדירקטוריון – חאלד דראושה
מנכ”ל עגור – רו”ח בשאר קאסם

היו”ר והמנכ”ל משמשים כמזכירות הקרן וכועדת חריגים.
להנהלת הקרן צוות עובדי משרד העוסקים בטיפול בתכניות הלימודים, אישורן, שינויים בתכניות הלימודים, הנפקת אישורי ותק טיפול בבעיות חריגות.

ביטוח לעמית בקרן

לא קיימת תוכנית ביטוח לעמיתי קרנות ההשתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים ( מסלול רגיל והמסלול המקוצר).

בעלי שליטה של עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע”מ

צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי
עגור - קרן השתלמות למורים העל-יסודיים