להלן פירוט נושאי משרה ובעלי תפקידים בעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע”מ:

שם בעל תפקידתפקיד
חאלד דראושהיו”ר הדירקטוריון
רו”ח בשאר קאסםמנכ”ל
עו”ד גלי לוי-צדקסמנכ”ל
עו”ד ליאור כץיועץ משפטי
משרד רו”ח גזית בן -גל ושות’רואה חשבון חיצוני
רו”ח אבי יודלביץמבקר פנים
רו”ח אפרת לוי-תשובהממונת אכיפה
אבי שרירמנהל סיכונים
רו”ח דורון ארגובמנהל כספים
ליאור נוחםמנהל מערכות מידע
צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי