להלן פירוט נושאי משרה ובעלי תפקידים בעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע”מ:

שם בעל תפקידתפקיד
חאלד דראושהיו”ר הדירקטוריון
רו”ח בשאר קאסםמנכ”ל
שלומית יזרעאלסקימנהלת אגף תפעול
עו”ד ליאור כץהיועץ המשפטי
רו”ח רחל בן גלרואה החשבון המבקר
רו”ח אבי יודליביץ’מבקר פנים
רו”ח אפרת לוי-תשובהממונת ציות ואכיפה פנימית
אבי שרירמנהל הסיכונים
רו”ח דורון ארגובמנהל הכספים
ליאור נוחםמנהל מערכות מידע
צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי
עגור - קרן השתלמות למורים העל-יסודיים