תכיפות התכנסות:

דירקטוריון קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנס ל-8 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם השכלה תפקיד עיסוק האם נציג ציבור
חאלד דראושהM.Aיו”ר הדירקטוריוןיו”ר הדירקטוריון—–
ארז רןB.Aדירקטוריו”ר הנהלת ארגון המורים—–
אבי פסקלB.Aדירקטורחבר הנהלה ארגון המורים—–
גיורא דן סרצ’נסקיMBA
מנהל עסקים
דח”צבנקאי השקעות—–
דסקל צילהרו”חדחצי”תדירקטורית בביטוח חקלאי—–
קרן גריןM.LLדירקטוריתראשת מועצת קדימה-צורן—–
שוש וינטרPhd.דירקטוריתנציגת מועצת ארגון המורים, חברת דירקטוריון של התאחדות הספורט לבתי”ס—–
בנימין דרייפוסM.A עו”דדירקטורמנכל מפעל הפיס, לשעבר מנכ”ל משרד השיכון—–
צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי
עגור - קרן השתלמות למורים העל-יסודיים