חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קבלת החזרים

החזרי שכר לימוד

החל מתשפ”ג, הגשת קבלות בגין תשלום שכר לימוד תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי.

הגשת קבלות תשלום שכר לימוד משנים קודמות יתבוצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות:

החזר הוצאות נסיעה למשתלמים מאזורי עדיפות לאומית (במסגרת תמריצים)

הגשת בקשה להחזר נסיעות על ידי משתלמים מאיזורי עדיפות לאומית, העומדים בתנאים, תבוצע על ידי מילוי טופס  דיגיטלי וצירוף טופס דיווח על נסיעות בגין כל חודש בנפרד.

דגשים לקבלת השירות:

החזרים מביטוח לאומי

החל מתשפ”ג, הגשת דרישות להחזר דמי ביטוח לאומי תתבצע באמצעות שירות דיגיטלי.

הגשת אישורי תשלום דמי ביטוח לאומי משנים קודמות תתבצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי.

דגשים לקבלת השירות:

החזר דמי לידה

בדיקת זכאות לקבלת דמי לידה מהקרן ותביעה לתשלום דמי לידה תתבצע על ידי מילוי טופס דיגיטלי.

 

דגשים לקבלת השירות: