חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נושאי משרה ובעלי תפקידים

חאלד דראושה יו”ר הדירקטוריון
רו”ח בשאר קאסם מנכ”ל
שלומית יזרעאלסקי מנהלת אגף תפעול
עו”ד ליאור כץ היועץ המשפטי
רו”ח רחל בן גל רואה החשבון המבקר החיצוני
רו”ח אבי יודליביץ מבקר פנים
רו”ח אפרת לוי-תשובה ממונת ציות ואכיפה פנימית
אבי שריר מנהל הסיכונים
רו”ח דורון ארגוב מנהל הכספים
ליאור נוחם מנהל מערכות מידע

חומה ומגדל 16
תל אביב

שירות לקוחות

03-7706061