חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מפקחי משרד החינוך

מחוז צפון

המפקחת: אמיר מיכאל, משרד החינוך נצרת עילית
טל: 073-3939210
מיילamirmi@education.gov.il

מחוז חיפה

המפקחת:  סיגל כהן, משרד החינוך.
כתובת: פלים 15א’ קרית ממשלה, חיפה
טל: 073-3938413
מיילsigalitco@education.gov.il

מחוז ירושלים ומנח”י

המפקחת: עמליה ליידרמן, משרד החינוך
כתובת: רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים
טל: 073-3934352
מיילamaliyale@education.gov.il

מחוז דרום

המפקחת: אושרה שלייפר, משרד החינוך.
כתובת: תקווה 4 קרית ממשלה, באר שבע.
טל: 073-3931302
מיילoshrash@education.gov.il

 

מחוז תל אביב

המפקחת: רונית זכאי , משרד החינוך.
כתובת: השלושה 2, תל אביב, בנין מוסקוביץ.
טל: 073-3937000
מיילronitza@education.gov.il

מחוז מרכז

המפקחת: גלית חרובי, משרד החינוך.
כתובת: השלושה 2, ת”א, בנין מוסקוביץ.
טל: 073-3936624
מיילchanach@educaion.gov.il

מגזר ערבי

המפקח: סינא זחלקה
טל’: 073-3938444
מיילsinaza@education.gov.il

מגזר חרדי

המפקחת: מירי גמליאלי, משרד החינוך.
טל: 073-3934012
מייל: mirigamlieli@education.gov.il

 

מחוז התיישבותי

המפקחת: עדנה גולדשמיט ,משרד החינוך.
כתובת: השלושה 2 ת”א. בנין מוסקוביץ
טל: 054-5201589
מיילlidyaf@mchp.gov.il