חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברצונך לבצע פעולות בחשבונך?

ריכזנו עבורך פעולות נפוצות באופן מקוון,קל ומהיר בלשונית פעולות בשירות עצמי בתפריט העליון באתר.

לוחות זמנים ליציאה לשנת ההשתלמות

יציאה לשנת השתלמות

לוח הזמנים ביציאה לשנת השתלמות

ריכזנו עבורך את כל שלבי תהליך היציאה לשנת השתלמות בהתאם ללוחות זמנים מוגדרים.
הגשת הבקשה וצירוף המסמכים הנלווים תתבצע באמצעות הליך מקוון קל, פשוט וזמין בכל עת.

באמצעות השירות המקוון עמיתים המעוניינים לצאת לשנת השתלמות יכולים לבדוק את הזכאות ליציאה לשנת השתלמות ולהחליט מהי תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאות (חצי שנת השתלמות או שנת השתלמות מלאה).

ביום העסקים שלאחר הגשת הבקשה, ניתן לוודא כי הבקשה נקלטה באמצעות השירות המקוון ליציאה לשנת השתלמות, וניתן יהיה לבצע שינוי / עדכון לבקשה עד לסוף אוגוסט.
כמו כן, לאחר קליטת הבקשה בקרנות ההשתלמות ופתיחת המערכת להעלאת מסמכים, ניתן דרך השירות המקוון: לחתום על טופס ההתחייבות, למלא את פרטי חשבון הבנק לצורך קבלת המענקים החודשיים, להגיש את הטפסים הנדרשים לצורך השלמת תהליך קבלת האישור ליציאה.

בדיקת זכאות

לבדוק זכאות ליציאה לשנת השתלמות.

בדיקת זכאות לשנת השתלמות שעדיין לא החלה תבוצע באמצעות שירות מקוון, המאפשר לקבל תשובה מיידית לגבי זכאותך ליציאה לשנת השתלמות בשנה”ל הקרובה.

חשוב לדעת:  אם צברת יותר ממחזור חסכון אחד, ביציאה לשנת השתלמות ינוצל המחזור האחרון, עם 6 שנות הפקדה מלאות.
לפרטים והבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני לשירות עמיתים בטלפון:
 03-7706061

יושלם עד ה 30.6

קבלת אישור חל”ת מהמעסיק

עליך לפנות למעסיק ולבקש אישור חופשה ללא תשלום (חל”ת) לצורך שנת השתלמות/שבתון.

נדרש להחתים את המעסיק על טופס אישור חל”ת.

עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה יכולים להגיש בקשה מקוונת ליציאה לשנת השתלמות בפורטל עובדי ההוראה.

האישור יוגש לקרנות באמצעות השירות המקוון עד ה 31.3

הודעה על יציאה לשנת השתלמות

הגשת בקשה ליציאה לשנת השתלמות יכולה להתבצע על ידי עמיתים זכאים בלבד.

ההודעה תבוצע באמצעות שירות מקוון בו עליך לבחור את תקופת ההשתלמות הרצויה בהתאם לזכאותך.

ביום העסקים שלאחר הגשת הבקשה יוצג בשירות חיווי כי הבקשה נקלטה.

 

עד ה 30.6

אימות נכונות פרטים אישיים

השירות המקוון מציג את פרטיך האישיים, יש לוודא את נכונותם.

עדכון הפרטים האישיים יבוצע באמצעות טופס מקוון בו יש לבחור את השינויים הנדרשים:

 • “שינויים במעמד ודרגה”
 • “בקשה לשינוי שיעור ההשתלמות”
 • “אחר” – עבור בקשה לשינוי של כל פרט אחר

ולצרף צילום ת.ז. אסמכתאות בהתאם.

השלמת תהליך הבקשה ליציאה לשנת השתלמות

השירות המקוון ינחה בהמשך התהליך, כולל:

חתימה על טופס התחייבות

יש לקרוא בעיון את כל הסעיפים בנושא ההתחייבות והמשך החיסכון בקרן לאחר שנת ההשתלמות לחתום ולאשר.

במקרה ויידרש להמציא את פרטי החסכון הפנסיוני, יש למלא את הפרטים 

יש לבחור או לרשום את פרטי החיסכון הפנסיוני עפ”י הפרשות מעסיקיכם, ערב היציאה לשנת ההשתלמות ולצרף דו”ח תקופתי אחרון – שנתי או רבעוני.

הדו”ח צריך לכלול פרוט הפקדות ממעסיקך לקרן הפנסיה.

לתשומת לב: אם הינך מועסק/ת אצל יותר ממעסיק אחד וחוסך/ת בהתאם ביותר מחסכון פנסיוני אחד, יש לבצע שלב זה במערכת המקוונת בגין כל חסכון פנסיוני בנפרד (לחזור על ביצוע השלב שוב). 

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שלך ולצרף צילום המחאה או אישור על ניהול החשבון המאשר את פרטיו. 

עמיתים חברי קיבוץ: במידה והנך חבר/ת קיבוץ (חשבון הבנק הוא חשבון הקיבוץ) יש למלא “טופס הצהרה והתחייבות לשיפוי של חבר קיבוץ”, כולל סעיף אימות חתימה ע”י עו”ד  ולהגישו בנוסף. קישור להורדת הקובץ.

לצורך השלמה תהליך היציאה לשנת השתלמות. יש להעביר את המסמכים הנוספים הנדרשים (אין חובה להעביר את כל המסמכים באותו מועד)
בכל שלב ניתן לחזור למערכת ולהוסיף מסמכים נוספים. 

לתשומת לבך:
רשימת הטפסים / המסמכים תתעדכן במערכת יציאה לשנת ההשתלמות במסך “צפייה בסטאטוס המסמכים שלך ואישור בקשתך ליציאה לשנת השתלמות”, בהתאם לטפסים שצירפת.
במידה ויתקבל מסמך לא תקין, יפורטו הערות במסך “צפייה בסטאטוס המסמכים שלך”.
ככל שצברת יותר ממחזור חסכון אחד, ביציאה לשנת ההשתלמות ינוצל המחזור האחרון עם 6 שנות חיסכון מלאות.

בהתאם להנחיית השירות המקוון יוגשו מסמכים או טפסים נוספים כגון:

 • תלוש שכר אחרון – תלוש שכר אחרון ערב היציאה להשתלמות מהמעסיק ממנו חסכת בקרן ההשתלמות.
  במידה והנך מועסק אצל יותר ממעסיק אחד, נדרש תלוש שכר אחרון מכל אחד מהמעסיקים.
  לעובדי בעלויות – במידה ויחולו שינויים מתלוש שכר האחרון ששלחת לתלוש שכר חודש אוגוסט (ערב היציאה) באחד מנתוני השכר (דרגה, ותק, הסכם שכר, אחוז משרה וכו’) יש לשלוח את תלוש שכר חודש אוגוסט באמצעות “צור קשר”.
  עמיתי משרד החינוך לא נדרשים לשלוח תלוש שכר אחרון. עדכון הנתונים יידווח ע”י משרד החינוך במהלך חודש ספטמבר, לפי שכר חודש אוגוסט.
 • טופס אישור העסקה רב שנתי – טופס זה מיועד עבור מי שמצוין לו בטופס ההתחייבות, כי עליו להמציא פרטי העסקה לשנים הנדרשות. (ניתן לראות מידע זה גם בלשונית נתונים אישיים).
  מעסיקך נדרש לציין את היקף המשרה הממוצע השנתי לכל שנת לימודים נדרשת ולחתום על הטופס (חותמת +חתימה ופרטי המעסיק) 
 • קישור להורדת הטופס.
  לחילופין –ניתן  לצרף תלושי משכורת  מחודש אוגוסט של כל אחת משנות החסכון המנוצלות לשנת ההשתלמות.
  אם הנך מועסק ע”י יותר ממעסיק אחד, יש למלא טופס נפרד לכל מעסיק / להעביר תלושי משכורת חודש אוגוסט בגין כל מעסיק.
 • טופס תמריצים: טופס זה מיועד עבור מי שמצוין לו בטופס ההתחייבות, כי עליו להמציא אישור ממונה על תמריצים. יש להחתים את הממונה על דיור ותמריצים במחוז על הטופס.
  קישור להורדת הטופס.
  לרשימת הממונים על דיור ותמריצים יש ללחוץ כאן

לתשומת לבך: 

במקרה והנך מועסק על ידי יותר ממעסיק אחד יש להגיש תלושי שכר ואישורי העסקה מכל אחד מהמעסיקים.

 • אין חובה להגיש את כל המסמכים יחד. ניתן להוסיף מסמכים ולצפות במסמכים שהוגשו קודם לכן עד למועד שנקבע.

הגשת בקשה ליציאה לשנת ההשתלמות

השירות המקוון להגשת בקשה לאישור תוכנית לימודים, מאפשר להזין את פרטי תוכנית הלימודים המבוקשת.

את הבקשה לאישור תכנית לימודים, ניתן למלא עד לתאריך 31 ביולי
סמוך לתחילת שנת ההשתלמות, באמצעות השירות המקוון להגשת בקשה לאישור תכנית לימודים.
יש להקליד את תכנית הלימודים המבוקשת (שם מוסד הלימודים, קוד המוסד, נושאי הלימוד, היקף שעות הלימוד ( 1 ש”ש = 28 שעות) ולשלוח לאישור הקרנות.
בכל שלב ניתן להתעדכן בסטטוס בקשתך באמצעות השירות המקוון.

הודעת עדכון סטטוס תשלח לתיבת הדוא”ל שלך.

לאחר אישור התכנית תשלח אליך בדוא”ל התוכנית המאושרת.

 

יוגש עד ה 15.8

אישור הקרנות ליציאה לשנת השתלמות

עם השלמת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, אישור על זכאותך ליציאה לשנת השתלמות יוצג גם בשירות המקוון, בלשונית “סטאטוס המסכמים שלך ואישור בקשתך ליציאה להשתלמות”.

פרטי האישור יוצגו גם בשירות המקוון.