לידיעתך:
כל המידע על מוסדות ההשתלמות המתפרסמים באתר זה הוא על אחריות המוסדות וקרנות ההשתלמות אינן אחראיות לתוכנו.
אישור התכנית על ידי קרנות ההשתלמות מקנה לך אך ורק זכאות להחזר שכר לימוד עד לגובה שכר הלימוד הנהוג בקרנות ההשתלמות ואין באישור זה משום הכרה בזכאות כלשהי לגבי תואר או לגבי גמולי השתלמות.
אין בפירסום המוסדות משום המלצה ללמוד בהם.
ניתן לבחור ללמוד גם במוסדות אחרים שאינם מתפרסמים כאן, לאחר קבלת אישור מקרנות ההשתלמות.

צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי
עגור - קרן השתלמות למורים העל-יסודיים