חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טפסים

מצאו את הטופס הנכון עבורכם:

פדגוגי

חופשה ללא תשלום בשנת ההשתלמות (אישור חל”ת)

פדגוגי

טופס תצהיר על מצב רפואי למשיכת כספים

פדגוגי

טופס בקשת מינוי מוטבים

פדגוגי

טופס החזר נסיעות

פדגוגי

טופס פרויקט אישי

פדגוגי

יציאה להשתלמות – עובד הוראה באיזור עדיפות לאומית

פדגוגי

אישור העסקה רב שנתי

פדגוגי

הצהרה והתחייבות לשיפוי של חבר קיבוץ

פדגוגי

הרשאה לגביית שכר לימוד

פדגוגי

כתב הצהרה והתחייבות למוטב/יורש

פדגוגי

תצהיר על מצב רפואי למשיכת כספים

פדגוגי

טופס בקשה למשיכת כספים

פדגוגי

הרשאה לחיוב חשבון – קרן השתלמות מישור

פדגוגי

הרשאה לחיוב חשבון – קרן השתלמות במסלול הכללי

פדגוגי

טופס הסכם הלוואה

פדגוגי

טופס בקשה להלוואה

פדגוגי

טופס העברה בין מסלולים

פדגוגי

בקשה לשינוי פרטי העסקה

פדגוגי

טופס בקשה לשינוי פרטים

פדגוגי

טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות