חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בקשת הלוואה

אנו רואים במתן הלוואות מהקרן אמצעי חשוב למתן שירות לעמיתינו,
באפשרותך לקבל הלוואה מקרנות ההשתלמות באופן פשוט וקל.

לצורך קבלת הלוואה עליך להיכנס לקישור הבא, להזדהות ולהתחיל בתהליך קבלת ההלוואה מקרנות ההשתלמות. התהליך מורכב משני שלבים:

שלב ראשון – מילוי טופס מקוון לבקשה לקבלת הלוואה

שלב שני – מילוי הסכם הלוואה מקוון

טופס מקוון לבקשה לקבלת הלוואה

הגשת הסכם הלוואה

סטטוס תהליך בקשת קבלת ההלוואה

במקביל להודעות המייל שתקבל לכל אורך התהליך, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולקבל סטטוס מעודכן על מצב בקשתך לקבלת ההלוואה ללא צורך ביצירת קשר עם קרנות ההשתלמות. בסוף התהליך יוצג לך סכום ההלוואה שקיבלת ותקופת ההלוואה.

טופס חיוב על פי הרשאה

ניתן לבצע חיוב על פי הרשאה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק בו הנך מנהל את חשבונך ולשלוח אלינו העתק, ללא צורך בחתימת הסניף.

לחילופין, ניתן להוריד טופס הרשאה לחיוב חשבון מתאים לסוג המסלול בו מתנהל החיסכון שלך ובהתאם לקוד המוסד כפי שקיבלת בהודעת המייל שנשלחה אליך לאישור בקשתך לקבלת ההלוואה וכפי שמופיע בטופס הסכם ההלוואה המקוון. לתשומת לבך טופס חיוב על פי הרשאה זה חייב בחתימת הסניף בו אתה מנהל את חשבונך.

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים במכללות ובסמינרים- המסלול הרגיל (קת 370) קוד מוסד 27443

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים במכללות ובסמינרים- המסלול המקוצר מישור (קת 371) קוד מוסד 27446
ניתן לשלוח אלינו בקשה לקבלת הלוואה גם באמצעות מילוי ידני של הטפסים.

הטפסים שיש למלא:

בקשה לקבלת הלוואה בצירוף צילום ת.ז ושיק מבוטל
הסכם הלוואה חתום ע”י העמית בצירוף טופס הרשאה לחיוב חשבון או טופס הקמת חיוב באמצעות חשבון העו”ש המקוון. (ראה פירוט בסעיף טופס חיוב על פי הרשאה.)
את הטפסים ניתן להוריד מקישור זה.

ניתן לשלוח את הטפסים באמצעות דואר ישראל לכתובת הבאה: קרנות השתלמות למורים, קיבוץ גלויות 34 , ת”א מיקוד 6655018 

טופס מקוון לבקשה לקבלת הלוואה

הגשת הסכם הלוואה

סטטוס תהליך בקשת קבלת ההלוואה

במקביל להודעות האימייל שתקבל לכל אורך התהליך, תוכל להיכנס לאתר האינטרנט של החברה המנהלת בקישור זה ולקבל סטטוס מעודכן על מצב בקשתך לקבלת ההלוואה ללא צורך ביצירת קשר עם קרנות ההשתלמות. בסוף התהליך יוצג לך סכום ההלוואה שקיבלת ותקופת ההלוואה.

תנאי הלוואה החל מתאריך 9.6.22:

ניתן לקבל הלוואה מכספי קרנות ההשתלמות במסלול הרגיל ובמסלול המקוצר (מישור) עד לסכום של 100,000 ₪ או 50% מגובה יתרת הקרן, הנמוך מבניהם.

ריבית ההלוואה היא פריים משתנה לאורך תקופת ההלוואה פלוס 0.5% , לתקופה של 12 עד 84 חודשים.

שיטת ההחזר לפי לוח שפיצר – תשלומים שווים כל חודש.

טופס חיוב על פי הרשאה

ניתן לבצע חיוב על פי הרשאה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק בו הנך מנהל את חשבונך ולשלוח אלינו העתק, ללא צורך בחתימת הסניף.

לחילופין, ניתן להוריד טופס הרשאה לחיוב חשבון מתאים לסוג המסלול בו מתנהל החיסכון שלך ובהתאם לקוד המוסד כפי שקיבלת בהודעת האימייל שנשלחה אליך לאישור בקשתך לקבלת ההלוואה וכפי שמופיע בטופס הסכם ההלוואה המקוון. לתשומת לבך טופס חיוב על פי הרשאה זה חייב בחתימת הסניף בו אתה מנהל את חשבונך.

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים במכללות ובסמינרים- המסלול הרגיל (קת 370) קוד מוסד 27443

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון לקרן השתלמות למורים בבתי הספר העל-יסודיים במכללות ובסמינרים- המסלול המקוצר מישור (קת 371) קוד מוסד 27446
ניתן לשלוח אלינו בקשה לקבלת הלוואה גם באמצעות מילוי ידני של הטפסים.

הטפסים שיש למלא:

בקשה לקבלת הלוואה בצירוף צילום ת.ז ושיק מבוטל
הסכם הלוואה חתום ע”י העמית בצירוף טופס הרשאה לחיוב חשבון או טופס הקמת חיוב באמצעות חשבון העו”ש המקוון. (ראה פירוט בסעיף טופס חיוב על פי הרשאה.)
את הטפסים ניתן להוריד מקישור זה.

ניתן לשלוח את הטפסים באמצעות דואר ישראל לכתובת הבאה: קרנות השתלמות למורים, קיבוץ גלויות 34 , ת”א מיקוד 6655018 

האם אתם זכאים להלוואה?

תנאי ההלוואה

ניתן לקבל הלוואה מכספי קרנות ההשתלמות: