תכיפות התכנסות:

ועדת השקעות של קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת לפחות פעמיים בחודש ומעבר לכך לפי הצורך.

חברי הועדה:

שםהשכלהתפקידעיסוקהאם נציג ציבור
גיורא דן סרצ’נסקיMBA

 

מנהל עסקים

יו”ר ועדת השקעות, דח”צבנקאי השקעותכן
עופר ליבניMBA, התמחות במימוןנח”ציועץ פיננסיכן
דסקל צילהרו”חדחצי”תדירקטורית בביטוח חקלאיכן
צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי
עגור - קרן השתלמות למורים העל-יסודיים