תכיפות התכנסות:

ועדת השקעות של קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת לפחות פעמיים בחודש ומעבר לכך לפי הצורך.

חברי הועדה:

שםהשכלהתפקידעיסוקהאם נציג ציבור
גיורא דן סרצ’נסקיMBA

 

מנהל עסקים

דח”צבנקאי השקעותכן
דסקל צילהרו”חדחצי”תדירקטורית בביטוח חקלאיכן
עופר ליבניMBA, התמחות במימוןנח”ציועץ פיננסיכן
צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי