תכיפות התכנסות:

ועדת הביקורת של קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת ל-6 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שםהשכלהתפקידעיסוקהאם נציג ציבור
דסקל צילהרו”חיו”ר ועדת ביקורתדירקטורית בביטוח חקלאי—–
גיורא דן סרצ’נסקיMBA

 

מנהל עסקים

דח”צבנקאי השקעות—–
ד”ר שוש וינטרPhd.דירקטוריתנציגת מועצת ארגון המורים, חברת דירקטוריון של התאחדות הספורט לבתי”ס—–
צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי
עגור - קרן השתלמות למורים העל-יסודיים