תכיפות התכנסות:

ועדת הביקורת של קרן השתלמות למורים בביה”ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת ל-6 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שםהשכלהתפקידעיסוקהאם נציג ציבור
דסקל צילהרו”חיו”ר ועדת ביקורתדירקטורית בביטוח חקלאי—–
גיורא דן סרצ’נסקיMBA

 

מנהל עסקים

דח”צבנקאי השקעות—–
צור קשר
מוקד פיננסי
מוקד פדגוגי