כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
הצטרפות למידע אישי

באמצעות אתר האינטרנט של קרן ההשתלמות למורים העל יסודיים תוכלו לקבל מידע פרטני על קרן ההשתלמות שלכם- 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה .
לנוחיותכם, כולל מידע זה שיערוך שווי החסכון, תנועות הפקדה אחרונות בחשבון העמית ותנועות מענק לעמיתים בשנת השתלמות.

 

לקבלת מידע באמצעות האינטרנט עליך לפנות לקבלת קוד משתמש וסיסמא
לאחד מסניפי הבנק הבינלאומי או סניפי בנק פאג"י.

 אם ברשותך קוד משתמש וסיסמא  לחץ כאן

*** שירות חדש – שירות חדש ***

עמית/ה יקר/ה

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התראה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון.

בהתאם להוראת משרד האוצר, אגף שוק ההון, מיום 23/07/2014 (חוזר גופים מוסדיים 2014-9-12) , החל מהדוח השנתי לעמית לשנת תשע"ה (9/2014-8/2015 ) ישלח לעמיתים בדואר דוח שנתי מקוצר בלבד.

הדוח המקוצר מוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית ביחד עם דוח שנתי מפורט על פי מבנה שאושר ע"י הממונה על שוק ההון.

בנוסף, החל מהרבעון השני  לשנת תשע"ו (9/2015-8/2016 ), מוצג  בחשבון האישי המקוון של העמיתים הזכאים לכך ( על פי הוראות ההסדר התחיקתי ) דוח רבעוני  (למעט הרבעון האחרון בשנה אשר בגינו יוצג דוח שנתי – מפורט ומקוצר). לפי הוראות האוצר הדוחות הרבעוניים, כמו הדוחות השנתיים המפורטים,  לא יישלח יותר אל העמיתים באמצעות הדואר.
כיוון שכך, אנו מזמינים אותך להצטרף   לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל הודעה בדואר האלקטרוני שלך מיד עם הצגתם של הדוחות בחשבונך האישי המקוון
כיוון שכך, חשוב לך מאד לבצע הצטרפות  לשירות החדש אשר יאפשר לך לקבל התראה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות בחשבונך האישי המקוון.
טופס הסכמה להצטרפות

לתשומת ליבך - מתן הסכמתך להצטרפות לשירות תאפשר לחברה לשלוח אליך את ההתראה לגבי הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר האלקטרוני, במקום משלוח הדוח בדואר.

עוד לידיעתך - ניתנת לך הזכות לחזור מהסכמתך בכל עת ולבקש לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

טופס ביטול הסכמה

במידה ואין ברשותך קוד משתמש וסיסמה לכניסה לחשבונך האישי ניתן לקבלם בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי. יש להצטייד בתעודת זהות.

 

לרשימת סניפי הבנק הבינלאומי

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות