כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
ממשק אינטרנטי מרכזי

ממשק אינטרנטי מרכזי

 

לידיעתכם, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הקים ממשק אינטרנטי מרכזי  לאיתור החשבונות . הממשק מאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.

 

 

הסרת פרטי עמית מממשק האינטרנטי

 

עמית המעוניין כי פרטי חשבונותיו בקרן יוסרו מן הממשק מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח  את הטופס בצירוף צילום ת.ז. לעגור- חב' לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ לכתובת : ת"ד 8224, ת"א 6108102, או  באמצעות הפקס שמספרו 03-5155913 .

להורדת טופס הבקשה להסרה מהממשק לחץ כאן

 

 

פניות עמיתים ומוטבים בנושא הממשק האינטרנטי

 

 

לפניות ניתן לשלוח פקס למח' בירורים ושירות עמיתים למספר 03-5155913 ,
 לפנות לדוא"ל
kereni@fibi.co.il

מס' הטלפון לבירורים : 5229*  

 

 

 

הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר

 

המוטב יפנה לקרן ההשתלמות בצירוף תעודת פטירה מקורית או העתק "נאמן למקור ".

הקרן תבדוק את מינוי המוטבים שבוצע ע"י העמית בעת הצטרפותו לקרן  או בהודעה במהלך חברותו בקרן.

הקרן תשלח מכתבים למוטבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר בו יתבקשו למלא טופס משיכת הכספים .
ניתן להוריד טופס משיכת הכספים בלשונית "משיכת כספים" (כל מוטב ימלא טופס נפרד).

במידה והמוטב קטין יחתמו הוריו בצירוף ת"ז בה הוא רשום או אפוטרופוס ע"פ צו מינוי מקורי או מאושר "נאמן למקור" שיצורף לבקשת המשיכה .

בהיעדר מינוי מוטבים יש לצרף צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (מקור או מאושר "נאמן למקור" ).

 

 

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות