כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
כתובות מפקחים להשתלמויות

1.    מנהל אגף א' פיתוח מקצועי של עו"ה

המפקח: מוטי רוזנר, משרד החינוך.
רח' דבורה הנביאה  לב-רם, ירושלים, טל:02-5603688/7,  פקס: 5603682 – 02 

 

2. מחוז ירושלים ומנח"י
המפקחת: תלמי ובר, משרד החינוך.        
רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, טל: 5601560 – 02, פקס: 5601566 – 02.

 

3. מחוז הצפון

המפקחת: ענת כהן, משרד החינוך.         
נצרת עילית, טל: 6500347 – 04 פקס: 6500341 – 04

 

4. מחוז חיפה   
המפקח: יעל סולומון, משרד החינוך.       
רחוב פלים 15א' קרית ממשלה, חיפה     
טל: 3 / 8632591 – 04 פקס: 8632592 – 04.

 

5. מחוז תל-אביב          
המפקח: עינת רום, משרד החינוך.           
רחוב השלושה 2, תל אביב, בנין מוסקוביץ.           
טל:  0 / 6896291 – 03, פקס: 6896826 – 03.

 

6. מחוז המרכז
המפקחת: חנה חרוסט, משרד החינוך.     
רחוב השלושה 2, ת"א, בנין מוסקוביץ.     
טל: 7 – 6896622 – 03, פקס: 6896628 – 03.

 

7. מחוז הדרום

המפקחת: עליזה כלפון, משרד החינוך.    
תקווה 4 קרית ממשלה, באר שבע.          
טל: 5/ 6263114 – 08, פקס: 6263116 – 08.

 

8. חינוך התיישבותי      
המפקח: אורלי אביבי, משרד החינוך.

רחוב השלושה 2 ת"א. בנין מוסקוביץ.      
טל: 4– 3 – 6898822 – 03, פקס: 6898841 – 03