כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
הצטרפות לקרןכיצד מצטרפים לקרן ההשתלמות למורים ?

לצורך הצטרפות לקרן ההשתלמות למורים, יש למלא את טופס ההצטרפות המצ"ב ויש לשלוח אותו יחד עם צילום ת.ז והעתק תלוש שכר.
לבנק הבינלאומי, מחלקת קופות גמל/קרנות השתלמות למורים,
רחוב קיבוץ גלויות 34
ת.ד 8224 תל אביב - יפו 6108102
מייל: keren.agur@013net.net 
 
חזרה לרשימת הנושאיםטופס הצטרפות:

הקרן של ארגון המורים נקראת : קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים , וקרן ההשתלמות במסלול המקוצר-קרן מישור.

להורדת טופס הצטרפות - לחץ כאן

חזרה לרשימת הנושאיםהסבר למילוי טופס ההצטרפות

על העמית לבחור את מסלול החיסכון כפי שמופיע בחלקו העליון של טופס ההצטרפות.
סעיף: פרטים אישיים
חשוב למלא את פרטיך האישיים , תוך מתן תשומת לב לשם ושם משפחה,מס' ת.ז , כתובת ותאריך לידה.

סעיף: פרטי מעסיק
יש למלא פרטי העסקתך כולל מספר מוסד במשרד החינוך.
יש לצרף צילום תלוש שכר עדכני מכל מעסיק..

סעיף: אישורים
לצורך קבלת המסמכים בדואר אלקטרוני חובה לציין מספר טלפון נייד


טופס הצטרפות החסר בחתימת העמית יגרור עיכוב בהצטרפות העמית לקרן ההשתלמות או בשינוי הפרטים.


חזרה לרשימת הנושאיםאילו מסמכים לצרף לטופס ההצטרפות ?

חובה לצרף את המסמכיםהמצוינים להלן:
א. צילום תעודת זהות או דרכון.
ב. צילום תלוש שכר עדכני מכל אחד מהמעסיקים.

ניתן לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים ישירות אלינו או למסור את הטפסים בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי הראשון ובנק פאג"י.

חזרה לרשימת הנושאים

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות