כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
הצטרפות לקרן


כיצד מצטרפים לקרן ההשתלמות למורים ?

כיצד מצטרפים לקרן ההשתלמות למורים ?
לצורך הצטרפות לקרן ההשתלמות למורים, יש למלא טופס ההצטרפות נמצא בתפריט הורדת טפסים ולשלוח אותו בצירוף צילום ת.ז וצילום תלוש שכר.
את הטופס יש לשלוח עם הצרופות לכתובת

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ  מחלקת קופות גמל
רח' קיבוץ גלויות 34 ת.ד. 8224 תל אביב 6108102

הקרן של ארגון המורים נקראת: קרן השתלמות למורים בבתי ספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים, וקרן ההשתלמות במסלול המקוצר  - קרן מישור .

מייל: kereni@fibi.co.il
 
חזרה לרשימת הנושאיםטופס הצטרפות:

הקרן של ארגון המורים נקראת : קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים , וקרן ההשתלמות במסלול המקוצר-קרן מישור.

להורדת טופס הצטרפות - לחץ כאן

חזרה לרשימת הנושאיםהסבר למילוי טופס ההצטרפות

פרטי העמית:
חשוב למלא את פרטיך האישיים , תוך מתן תשומת לב לשם ושם משפחה,  מס' ת.ז , כתובת ותאריך לידה.

פרטי מעסיק:
יש למלא פרטי העסקתך כולל מספר מוסד במשרד החינוך , יש לצרף צילום תלוש שכר עדכני מכל מעסיק.

סעיף אישורים

במידה והעמית מעוניין  לקבל הודעות שיווקיות יש לחתום בסעיף זה.

הודעות מטעם החברה

על העמית לבחור אחד מהאמצעי הדיוור  לקבלת מסמכים והודעות מטעם החברה , באם העמית לא ציין ברירת המחדל הינה דואר ישראל.

בתחתית העמוד של טופס ההצטרפות נדרשת חתימת העמית.
טופס הצטרפות החסר בחתימת העמית יגרור עיכוב בהצטרפות העמית לקרן ההשתלמות

רשימת מסמכים מצורפים  - חובה לצרף את המסמכים המצויינים לעיל:
1. צילום ת.ז. / דרכון.
2. תלוש שכר עדכני מכל אחד מהמעסיקים.

יש לשלוח את הטופס בצירוף המסמכים לכתובת
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ  מחלקת קופות גמל
רח' קיבוץ גלויות 34 ת.ד. 8224 תל אביב 6108102

חזרה לרשימת הנושאים

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות