כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
הורדת טפסים ליציאה לשנת השתלמות
  •  טופס בקשה לאישור תכנית לימודים תשע"ח - לחץ כאן
  •  טופס העסקה רב שנתי - לחץ כאן
  •  טופס בקשה ליציאה להשתלמות באזור תמריצים - לחץ כאן
  •  טופס נסיעות להשתלמות במסגרת תמריצים - לחץ כאן
  •  טופס שינוי תוכנית לימודים - לחץ כאן

     טופס אישור חל"ת (חופשה ללא תשלום) - לחץ כאן

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות