כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
מערכת יציאה להשתלמות

מערכת יציאה לשנת השתלמות מיועדת לשימוש עובדי הוראה המעוניינים לצאת לשנת ההשתלמות באמצעות מערכת זו הנכם יכולים לאשר את כוונתכם לצאת לשנת השתלמות באופן מקוון (באמצעות האינטרנט).  

ניתן לאשר את הכוונה לצאת לשנת השתלמות תשע"ט  באמצעות האינטרנט עד 05/2018 בלבד.

השימוש במערכת נעשה לפי זיהוי משתמש וסיסמא, אותם ניתן לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי. זיהוי המשתמש והסיסמא זהים לאלו שבשימוש במערכת הבינלאומי אונליין, שם תוכל גם לראות את יתרות קרנות ההשתלמות שלך.

אם זו כניסתך הראשונה למערכת, תתבקש לשנות את הסיסמא. לאחר מכן תוכל לאשר את כוונתך לצאת לשנת השתלמות.

כניסה למערכת

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות