כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
הורדת טפסים כלליים
טפסי פרטים אישיים
 •  טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות - לחץ כאן
 •  טופס בקשה לשינוי פרטים - לחץ כאן 
 •  טופס בקשת מינוי/שינוי רשימת מוטבים - לחץ כאן
טפסי פעולות כספיות
 •   טופס בקשה למשיכת כספים - לחץ כאן

 •   טופס תצהיר על מצב רפואי למשיכת כספים - לחץ כאן

 •  טופס העברה בין קרנות - לחץ כאן

 •   טופס העברה בין מסלולים - לחץ כאן

 •  טופס הסכם הלוואה- לחץ כאן

 •   טופס הרשאה לחיוב חשבון - קרן השתלמות במסלול הרגיל- לחץ כאן

 •   טופס הרשאה לחיוב חשבון - קרן השתלמות מישור - לחץ כאן


טפסים ליציאה לשנת השתלמות
 •   טופס בקשה לאישור תכנית לימודים - לחץ כאן

 •   טופס העסקה רב שנתי - לחץ כאן

 •  טופס בקשה ליציאה להשתלמות באזור תמריצים - לחץ כאן

 •   טופס נסיעות להשתלמות במסגרת תמריצים - לחץ כאן

 •  טופס שינוי תוכנית לימודים - לחץ כאן

 •   טופס אישור חל"ת (חופשה ללא תשלום) - לחץ כאן  

העברת כספים לקרן השתלמות מיוחד למורים

בקשת העברה בין קרנות ארגון  לחץ כאן

עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן לחץ כאן* הקובץ מוצג בפורמט PDF באמצעות תוכנת Acrobat Reader.
   להורדת התוכנה
לחץ כאן.
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות