כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
הנחיות

לפניך מדריך, הכולל מידע מקיף על זכויותיך וחובותיך בשנת ההשתלמות וכן מידע על מוסדות לימוד, שבהם תוכל/י
ללמוד.

כמו כן באפשרותך להוריד את המדריך למחשבך ע"י לחיצה על הקישור:

 

לפניך מדריך, הכולל מידע מקיף על זכויותיך וחובותיך בשנת ההשתלמות.

 

לידיעתך, עליך לברר מראש את עלות הקורסים שבחרת, שכן בחלק מהמוסדות, שכר הלימוד גבוה מזה המקובל בקרן ההשתלמות, דבר שיחייב אותך להשלים את היתרה מחשבונך.

 

בכל פנייה לקרן לשם הצעת תכנית לימודים ו/או שינוי התכנית הקפד/י לרשום במדויק את נושא הלימודים, שם המוסד, קוד המוסד ומספר השעות השבועיות של כל נושא.

 

שינוי תכנית לימודים ייעשה על גבי טופס שינוי תכנית לימודים אותו תוכל/י להוריד מאתר האינטרנט של עגור בקישור:  הורדת טפסים   או לקבל בפניה לכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי או למזכירות הקרן.

 

בכל עניין הקשור בגמול השתלמות עליך לפנות למפקח על ההשתלמות במחוזך.

קרן ההשתלמות אינה עוסקת במתן גמול השתלמות.

 

זכור/י עליך לקבל אישור לימודים בכתב לתכנית שהגשת וזאת לפני תחילת הלימודים ו/או מתן התחייבות כספית כלשהי מצדך למוסד הלימודים.

בסיום שנת הלימודים עליך להגיש אישורי סיום לימודים לצורך קבלת אישור לשנת ותק, מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים – לימודי חובה ולימודי השלמה.

באישורי סיום הלימודים יש לפרט את פרטי המשתלם ואת מספר שעות הלימוד שהתקיימו בפעול (28 שעות= 1 ש"ש).

עם קבלתם ננפיק לך אישור לשנת ותק, שאותו תעביר/י למעבידך.

 

לקבלת ייעוץ והסברים ניתן לפנות למזכירות הקרן

 

לרכזת השתלמות           ורדית זמורסקי – ייעוץ ואישור תכניות לימודים

                                    גולינאר גוטי – אישורי סיום לימודים

                                    מיכל סייג – מזכירות

 

בימים א' – ה' בין השעות  15:00 – 8:30

טל: 8/ 7 /5162135 – 03     פקס: 5162136- 03.

 

 

 

טבלה1
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות