כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
כתובות מפקחים להשתלמויות

 1. מנהל אגף א' פיתוח מקצועי של עו"ה
  המפקח: מוטי רוזנר, משרד החינוך.
  רח' דבורה הנביאה לב-רם, ירושלים, טל:02-5603688/7,  פקס:5603682 -02 
 2.  

 3. מחוז ירושלים ומנח"י
  המפקחת: תלמי ובר, משרד החינוך.        
  רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, טל: 5601560 – 02, פקס: 5601566 – 02.
 4.  

 5. מחוז הצפון
  המפקחת: ענת כהן, משרד החינוך.         
  נצרת עילית, טל: 6500347 – 04 פקס: 6500341 – 04
 6.  

 7. מחוז חיפה   
  המפקח: יעל סולומון, משרד החינוך.       
  רחוב פלים 15א' קרית ממשלה, חיפה     
  טל: 3 / 8632591 – 04 פקס: 8632592 – 04.
 8.  

 9. מחוז תל-אביב          
  המפקח: עינת רום, משרד החינוך.           
  רחוב השלושה 2, תל אביב, בנין מוסקוביץ.           
  טל:  0 / 6896291 – 03, פקס: 6896826 – 03.
 10.  

 11. מחוז המרכז
  המפקחת: חנה חרוסט, משרד החינוך.     
  רחוב השלושה 2, ת"א, בנין מוסקוביץ.     
  טל: 7 – 6896622 – 03, פקס: 6896628 – 03.
 12.  

 13. מחוז הדרום
  המפקחת: עליזה כלפון, משרד החינוך.    
  תקווה 4 קרית ממשלה, באר שבע.          
  טל: 5/ 6263114 – 08, פקס: 6263116 – 08.
 14.  

 15. חינוך התיישבותי      
  המפקח: אורלי אביבי, משרד החינוך.
  רחוב השלושה 2 ת"א. בנין מוסקוביץ.      
  טל: 4– 3 – 6898822 – 03, פקס: 6898841 – 03
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות