כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
הצבעות

קרן השתלמות נדרשת להשתתף ולהצביע באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעלת זכות הצבעה בו, בעד או נגד הצעת החלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית שלו,
אם יש בהצעה פגיעה אפשרית בעמיתיה או קידום עניינם או אם מדובר באישור עסקה עם בעל עניין או מתן תגמול לבעל עניין וזאת במטרה לשמור על האינטרסים של עמיתי הקופה.
להלן קבצי דיווח הצבעות.
להצגה והורדה יש להקיש על הקובץ.

ריכוז הצבעות על יסודי

ריכוז הצבעות מישור

 ריכוז הצבעות שנתיים על יסודי

ריכוז הצבעות שנתיים מישור *הקובץ מוצג בפורמט PDF באמצעות תוכנת Acrobat Reader.
  להורדה חינם של התוכנה יש ללחוץ כאן.
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות