כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מעסיקים
 
מידע כללי
נושאי משרה ובעלי תפקידים

להלן פירוט נושאי משרה ובעלי תפקידים בעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ:

  ד"ר עוזי צוק - מנכ"ל החברה.

• עו"ד גלי לוי צדק - סמנכלית רגולציה ואכיפה.

• חאלד דראושה - יו"ר הדירקטוריון.

• עו"ד ליאור כץ - יועץ משפטי.

• משרד רו"ח גזית בן -גל ושות' - רואה חשבון חיצוני.

• רו"ח אבי יודלביץ - מבקר פנים.

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות