כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
ועדת השקעות

תכיפות התכנסות: 
ועדת השקעות של קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת לפחות פעמיים בחודש ומעבר לכך לפי הצורך.

חברי הועדה:

 

שם

השכלה

תפקיד

עיסוק

האם נציג הציבור

רון מלכא

PHD

נציג חיצוני

מרצה

כן

זהבה שפר

M.A

דירקטורית

חברת הנהלה בארגון המורים

לא

גיורא דן סרצ'נסקי

MBAמנהל עסקים

דח"צ

בנקאי השקעות

כן

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות