כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
ועדת השקעות

תכיפות התכנסות: 
ועדת השקעות של קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת לפחות פעמיים בחודש ומעבר לכך לפי הצורך.

חברי הועדה:

שם

 השכלה

 תפקיד

 עיסוק

 האם נציג ציבור

רון מלכה

PHD

נציג חיצוני

 מרצה

 כן

גיורא דן סרצ'נסקי

MBA

מנהל עסקים

דח"צ

בנקאי השקעות

כן

דסקל צילה

רו"ח

דחצי"ת

דירקטורית בביטוח חקלאי

לא

 

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות