כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
ועדת השקעות

תכיפות התכנסות: 
ועדת השקעות של קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת לפחות פעמיים בחודש ומעבר לכך לפי הצורך.

חברי הועדה:

שם

השכלה

תפקיד

עיסוק

האם נציג הציבור

אביקם בלר

M.B.A

יו"ר הועדה ונציג חיצוני

ניהול בשלטון המקומי

כן

רון מלכא

PHD

נציג חיצוני

מרצה

כן

צילה דסקל

B.A

דירקטורית

רו"ח

כן

דני סולומון

B.A

דירקטור חיצוני

עצמאי

כן

זהבה שפר

M.A

דירקטורית

חברת הנהלה בארגון המורים

לא