כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
ועדת ביקורת

תכיפות התכנסות: 
ועדת הביקורת של קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת ל-4 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם

 השכלה

 תפקיד

 עיסוק

 האם נציג ציבור

דסקל צילה

רו"ח

יו"ר ועדת ביקורת

דירקטורית בביטוח חקלאי

----

נבי אבו יוסף

B.A

 דירקטור

מנהל תחום תקציב חינוך מוניציפלי במשרד החינוך

 כן

גיורא דן סרצ'נסקי

MBA

מנהל עסקים

דח"צ

בנקאי השקעות

 -------

 

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות