כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
ועדת ביקורת

תכיפות התכנסות: 
ועדת הביקורת של קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנסת ל-4 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם            

 השכלה   

תפקיד

 עיסוק           

האם    נציג ציבור

נבי אבו יוסף

B.A

 דירקטור

מנהל תחום תקציב חינוך מוניציפלי במשרד החינוך

 כן

גיורא דן סרצ'נסקי

MBA

מנהל עסקים

דח"צ

בנקאי השקעות

 -------

 

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות