כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
חברי דירקטוריון

תכיפות התכנסות: 
דירקטוריון קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנס ל-4 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם

 השכלה

 תפקיד

 עיסוק

 האם נציג ציבור

חאלד דראושה

 M.A

 יו"ר
הדירקטוריון

 יו"ר הדירקטוריון

 -----

עוזי צוק

 PhD  במדעים

 דירקטור

 מנכ"ל החברה

 -----

ארז רן

 B.A

 דירקטור

 יו"ר הנהלת ארגון המורים

 -----

אבי פסקל

 B.A

 דירקטור

 חבר הנהלה ארגון המורים

 -----

גיורא דן סרצ'נסקי

MBA
  מנהל עסקים

 דח"צ

 בנקאי השקעות

 -----

כהן סולומון

 BSC
מנהל עסקים

 דירקטור

 מנהל לקוחות עסקי ארצי

 -----

נבי אבו יוסף

 B.A

 דירקטור

 מנהל תחום תקציב חינוך מוניציפלי במשרד החינוך

 כן

דסקל צילה

 

דחצי"ת

דירקטורית בביטוח חקלאי

 -----

 

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות