כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
חברי דירקטוריון

תכיפות התכנסות: 
דירקטוריון קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנס ל-4 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם

השכלה

תפקיד

עיסוק

האם
נציג ציבור

חאלד דראושה

M.A

יו"ר הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון

-----

עוזי צוק

PhD  במדעים

דירקטור

מנכ"ל החברה

-----

ארז רן

B.A

דירקטור

יו"ר הנהלת ארגון המורים

-----

זהבה שפר

M.A

דירקטורית

חברת הנהלה ארגון המורים

-----

משה אוחיון

 M.A בחינוך

דירקטור

חבר הנהלה ארגון המורים

-----

אבי פסקל

B.A

דירקטור

חבר הנהלה ארגון המורים

-----

גיורא דן סרצ'נסקי

MBA
מנהל עסקים

דח"צ

בנקאי השקעות

-----

כהן סולומון

BSC

מנהל עסקים

דח"צ

מנהל לקוחות עסקי ארצי

-----

נבי אבו יוסף

B.A

דירקטור

מנהל תחום תקציב חינוך מוניציפלי במשרד החינוך

כן

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות