כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
חברי דירקטוריון

תכיפות התכנסות: 
דירקטוריון קרן השתלמות למורים בביה"ס העל יסודיים במכללות ובסמינרים מתכנס ל-4 ישיבות בשנה ומעבר לכך לפי הצורך.

שם

השכלה

תפקיד

עיסוק

האם
נציג ציבור

חאלד דראושה

M.A

יו"ר הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון

-----

עוזי צוק

PhD  במדעים

דירקטור

מנכ"ל החברה

-----

ארז רן

B.A

דירקטור

יו"ר הנהלת ארגון המורים

-----

זהבה שפר

M.A

דירקטורית

חברת הנהלה ארגון המורים

-----

משה אוחיון

 M.A בחינוך

דירקטור

חבר הנהלה ארגון המורים

-----

אבי פסקל

B.A

דירקטור

חבר הנהלה ארגון המורים

-----

דנה דקו מדנס

B.A

דירקטורית

יועצת בכירה למנכ"ל השלטון המקומי

לא

צילה דסקל

B.A

דירקטורית

רו"ח

כן

נבי אבו יוסף

B.A

דירקטור

מנהל תחום תקציב חינוך מוניציפלי במשרד החינוך

כן