כניסה לחשבונך בקרן
 
יציאה להשתלמות
 
מדריך למשתלם
 
מידע כללי
הורדת טפסים

להורדת טופס בקשת הצטרפות ושינוי פרטים - לחץ כאן

להורדת טופס בקשה למשיכת כספים - לחץ כאן

להורדת טופס בקשה לאישור תכנית לימודים - לחץ כאן

להורדת טופס הסכמת מעסיק לחסכון לאחר גיל 53 - לחץ כאן

להורדת טופס העסקה רב שנתי - לחץ כאן

להורדת טופס בקשה ליציאה להשתלמות באזור תמריצים - לחץ כאן

להורדת טופס נסיעות להשתלמות במסגרת תמריצים - לחץ כאן

להורדת טופס שינוי תוכנית לימודים - לחץ כאן

להורדת טופס אישור חל"ת (חופשה ללא תשלום) - לחץ כאן

להורדת טופס הסכם הלוואה- לחץ כאן

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון - קרן השתלמות במסלול הרגיל- לחץ כאן

להורדת טופס הרשאה לחיוב חשבון - קרן השתלמות מישור - לחץ כאן

* הקובץ מוצג בפורמט PDF באמצעות תוכנת Acrobat Reader.
   להורדת התוכנה
לחץ כאן.