כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
שינוי מבני
הודעה לעמיתים על סיום הליך שינוי מבני:
  הודעה לעמיתים על ביצוע שינוי מבני :
  תקנון החברה - קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים:
  התוכנית- קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים:
  קריטריון משיכת כספים ( מצב כלכלי או רפואי ) - קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים:
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות