כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע למעסיק
 
מידע כללי
הודעות ופרסומים

הודעות

דוח שנתי לעמית:

בימים אלו נשלח לבית העמית הדוח השנתי המקוצר לתקופה 1.9.2015-31.8.16 עבור כל מחזורי החיסכון העומדים לרשות העמית וכן נתונים לגבי הזכות ליציאה לשנת השתלמות בשנת הלימודים תשע"ח.

עמיתים להם קוד וסיסמא יכולים להיכנס לאתר ולצפות בדוח בחשבונם האישי באמצעות אתר האינטרנט

חיסכון מעל 150% משרה:

לידיעתכם, עמיתים שחסכו בקרן ההשתלמות מעל 150% משרה, בעת מימוש הכספים חלק המעסיק מעל 150% משרה יוחזר לעמיתים.
בכל מקרה של דרישה מהמעסיק לגבי סכום זה מישור הבירור יהיה בין המעסיק לבין העמית, מבלי שהקרן תהיה צד לכך.

 

  

* הקובץ מוצג בפורמט PDF באמצעות תוכנת Acrobat Reader.
   לחץ כאן להורדת התוכנה.

 

תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות