כניסה לחשבונך בקרן
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
לשינוי בנושא ההלוואות
לחץ כאן
לשינוי בנושא משיכות כספים לחץ כאן
מצורף קישור ללשונית שינוי מבני
תאריכי כנסים ליוצאים לשנת השתלמות בשנת תשע"ה:
עקב עומס רב של בקשות הצטרפות ושינוי פרטי העסקה במשרדינו זמן הטיפול יהיה ארוך מהרגיל

קרן השתלמות למורים העל-יסודיים

קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל - יסודיים בסמינרים ובמכללות פועלת בהנהלה משותפת למשרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וארגון המורים.

מטרת קרן ההשתלמות הינה מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת לשנת השתלמות, בשנת ההשתלמות מזוכים העמיתים במענק חודשי ומימון לימודים מקרן ההשתלמות וזאת כפוף לתקנות ונוהלי קרן ההשתלמות.

במסגרת קרן ההשתלמות קיים המסלול המקוצר - קרן "מישור" אשר מיועד למורים ולעובדי הוראה;שאינם רשאים להצטרף לקרן ההשתלמות במסלול הרגיל.

שינויים במשלוח דיווחים לעמיתים

 

החל מינואר 2015 הממונה על שוק ההון קבע כללים חדשים בכל הקשור במשלוח דיווחים רבעוניים ושנתיים לעמיתים.

הדו"ח הרבעוני לתקופה 09/14-11/14 הינו הדוח האחרון שנשלח בדואר ישראל .

מעתה יוצגו הדוחות בחשבונך האישי המקוון באינטרנט ולא ישלחו בדואר.

 

לקבלת קוד משתמש וסיסמה לשירות מידע אישי באינטרנט –לחץ כאן 

 

קישור ללשונית
שינוי מבני

היתר עיסקא:
לעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ יש היתר עיסקא
לצפיה בהיתר עיסקא  לחץ כאן 
תוספת להיתר עיסקא לצפיה לחץ כאן