כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
לנוחיותכם, תתאפשר קבלת קהל במשרדי קרן ההשתלמות בנושא תכניות השתלמות, ברח' קויפמן 6, תל אביב בימים א',ג',ד' בין השעות 9:00-11:00 בתאום מראש - בטלפון: 03-5162135/7/9
בימים אלו נשלחו בדואר ובמקביל הועלו לאתר האינטרנט (מידע אישי)לכלל העמיתים הדוח השנתי המקוצר והדוח השנתי המפורט לתקופה 1.9.2015-31.8.2016
לשנת הלימודים תשע"ו וכן נתונים לגבי הזכות ליציאה לשנת השתלמות בשנת הלימודים תשע"ח. עמיתים להם קוד וסיסמא יכולים להיכנס לאתר ולצפות בדוח בחשבונם האישי באמצעות אתר האינטרנט .
לשינוי בנושא ההלוואות
לחץ כאן
לשינוי בנושא משיכות כספים לחץ כאן
עקב עומס רב של בקשות הצטרפות ושינוי פרטי העסקה במשרדינו זמן הטיפול יהיה ארוך מהרגיל

קרן השתלמות למורים העל-יסודיים

קרן ההשתלמות מנוהלת על-ידי חברת עגור. בעלי זכויות הצבעה באסיפה הכללית לפי המפורט בתקנון החברה:50%  - ארגון המורים העל יסודיים, 30% - מדינת ישראל, 10% - מרכז השלטון המקומי,   10% - גוף או ארגון ציבורי המייצג מוסדות חינוך (רשת אורט).
מטרת קרן ההשתלמות הינה מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת לשנת השתלמות, בשנת ההשתלמות מזוכים העמיתים במענק חודשי ומימון לימודים מקרן ההשתלמות וזאת כפוף לתקנות ונוהלי קרן ההשתלמות.
במסגרת קרן ההשתלמות קיים המסלול המקוצר - קרן "מישור" אשר מיועד למורים ולעובדי הוראה;שאינם רשאים להצטרף לקרן ההשתלמות במסלול הרגיל. 

 

מדיניות ההלוואה החדשה של קרן ההשתלמות
של ארגון המורים המתבססת על הנחיות רשות
ההון
כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים
אושרה ותחל בסוף מרץ 2017 , ובמסגרתה
הוגדל
סכום ההלוואה ל 40,000 ש"ח בריבית
של פריים משתנה מינוס 0.5% וכפוף לתנאים
שקבעה החברה המנהלת
.
המדיניות ,כמתחייב,
קובעת מנגנון חיתום לפיו כל בקשת הלוואה
תצטרך להיבדק על פי קריטריונים מוגדרים הכוללים
התייחסות ליכולת ההחזר של הלווה
ולשם כך כל
בקשת הלוואה תעבור בדיקה חיצונית (חיתום) אשר
תדרג ותקבע את הזכאות או אי הזכאות לקבלת הלוואה.

 

*** שירות חדש – שירות חדש ***

עמית/ה יקר/ה

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התראה בדואר האלקטרוני
מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון.למעבר לשירות

 

 שינויים במשלוח דיווחים לעמיתים

החל מינואר 2015 הממונה על שוק ההון קבע כללים חדשים בכל הקשור במשלוח דיווחים רבעוניים ושנתיים לעמיתים.

הדו"ח הרבעוני לתקופה 09/14-11/14 הינו הדוח האחרון שנשלח בדואר ישראל .

מעתה יוצגו הדוחות בחשבונך האישי המקוון באינטרנט ולא ישלחו בדואר.

 

 שירות מידע אישי ראה בתפריט הצדדי הצטרפות למידע אישי

 

קישור ללשונית שינוי מבני

היתר עיסקא:
לעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ יש היתר עיסקא
לצפיה בהיתר עיסקא  
לחץ כאן 
תוספת להיתר עיסקא לצפיה . 
לחץ כאן. 

  
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות