כניסה לחשבונך בקרן
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
לשינוי בנושא ההלוואות
לחץ כאן
לשינוי בנושא משיכות כספים לחץ כאן
מצורף קישור ללשונית שינוי מבני
תאריכי כנסים ליוצאים לשנת השתלמות בשנת תשע"ה:
עקב עומס רב של בקשות הצטרפות ושינוי פרטי העסקה במשרדינו זמן הטיפול יהיה ארוך מהרגיל

קרן השתלמות למורים העל-יסודיים

קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל - יסודיים בסמינרים ובמכללות פועלת בהנהלה משותפת למשרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וארגון המורים.

מטרת קרן ההשתלמות הינה מתן אפשרות לעובדי הוראה לצאת לשנת השתלמות, בשנת ההשתלמות מזוכים העמיתים במענק חודשי ומימון לימודים מקרן ההשתלמות וזאת כפוף לתקנות ונוהלי קרן ההשתלמות.

במסגרת קרן ההשתלמות קיים המסלול המקוצר - קרן "מישור" אשר מיועד למורים ולעובדי הוראה;שאינם רשאים להצטרף לקרן ההשתלמות במסלול הרגיל.

חיסכון מעל 150% משרה:
לידיעתכם, עמיתים שחסכו בקרן ההשתלמות מעל 150% משרה, בעת מימוש הכספים חלק המעסיק מעל 150% משרה יוחזר לעמיתים.
בכל מקרה של דרישה מהמעסיק לגבי סכום זה מישור הבירור יהיה בין המעסיק לבין העמית, מבלי שהקרן תהיה צד לכך.


 קישור ללשונית שינוי מבני

היתר עיסקא:
לעגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ יש היתר עיסקא
לצפיהבהיתר עיסקא  לחץ כאן