כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
בימים אלו נשלחו בדואר ובמקביל הועלו לאתר האינטרנט (מידע אישי)לכלל העמיתים הדוח השנתי המקוצר והדוח השנתי המפורט לתקופה 1.9.2016-31.8.2017
לשנת הלימודים תשע"ז וכן נתונים לגבי הזכות ליציאה לשנת השתלמות בשנת הלימודים תשע"ח. עמיתים להם קוד וסיסמא יכולים להיכנס לאתר ולצפות בדוח בחשבונם האישי באמצעות אתר האינטרנט .
לשינוי בנושא ההלוואות
לחץ כאן
לשינוי בנושא משיכות כספים לחץ כאן
עקב עומס רב של בקשות הצטרפות ושינוי פרטי העסקה במשרדינו זמן הטיפול יהיה ארוך מהרגיל
אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התראה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון
להצטרפות לשירות לחץ כאן

קרן השתלמות למורים העל-יסודיים

 מדריך למשתלם מקוון

 שירות מידע אישי ראה בתפריט הצדדי הצטרפות למידע אישי

  

לקראת שנת ההשתלמות תשע"ט
עגור - חב' לניהול קופ"ג וקרנות השתלמות בע"מ
תקיים כנסי היערכות לשנת ההשתלמות, שייערכו באחד מהאזורים הבאים לבחירת המורה.
הכנסים בהשתתפות
נציגי הנהלת קרן ההשתלמות
נציגי הנהלת הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ
נציגי ארגון המורים.

 

ירושלים     : 8.5.2018,  יום ג',  בשעה 16:30  (כ"ג אייר תשע"ח)

                 מכללת אורט – גבעת רם - ירושלים.

מרכז (חולון): 9.5.2018,  יום ד',  בשעה 16:30 (כ"ד אייר תשע"ח)

                 תאטרון חולון (חניון צפרירים) שדרות קוגל 11 - חולון

צפון  (חיפה): 22.5.18, יום ג',  בשעה 16:30 (ח' סיון תשע"ח)

                 אורט קרית ביאליק – רחוב נרעם 2 קריית ביאליק

 

בנושאי תכניות הלימודים ושינויים בתכנית –

ניתן לפנות לגב' גולינאר גוטי במייל:  golinar@agur.org.il  
או בטלפון:  03-5162135.

בנושאי בירורים ומסמכים לשנת השבתון-

ניתן לפנות במייל: mishtalmim_irgun@fibi.co.il  
או בטלפון: 03-7706061
בנושא אישורי ותק

יש לפנות לגב' מיכל סייג במיל: michal@agur.org.il   
 או בטל מס' 03-5162135
בירורים בנושאים שונים : kereni@fibi.co.il


 

 

  
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות