כניסה לחשבונך בקרן
 
הצטרפות למידע אישי
 
יציאה להשתלמות
 
מידע אישי
 
נכסי הקופה
 
מדיניות ונהלים
 
מידע כללי
בימים אלו נשלחו בדואר ובמקביל הועלו לאתר האינטרנט (מידע אישי)לכלל העמיתים הדוח השנתי המקוצר והדוח השנתי המפורט לתקופה 1.9.2016-31.8.2017
לשנת הלימודים תשע"ז וכן נתונים לגבי הזכות ליציאה לשנת השתלמות בשנת הלימודים תשע"ח. עמיתים להם קוד וסיסמא יכולים להיכנס לאתר ולצפות בדוח בחשבונם האישי באמצעות אתר האינטרנט .
לשינוי בנושא ההלוואות
לחץ כאן
לשינוי בנושא משיכות כספים לחץ כאן
עקב עומס רב של בקשות הצטרפות ושינוי פרטי העסקה במשרדינו זמן הטיפול יהיה ארוך מהרגיל
אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התראה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון
להצטרפות לשירות לחץ כאן

קרן השתלמות למורים העל-יסודיים

  

מדריך_למשתלם הורדה כקובץ pdf 

בנושאי תכניות הלימודים ושינויים בתכנית –

ניתן לפנות לגב' גולינאר גוטי במייל:  golinar@agur.org.il  
או בטלפון:  03-5162135.

לצורך שליחת טפסי יציאה להשתלמות תשע"ט

יש לסרוק את הטפסים ולצרף אותם למייל הבא:Mishtalmim_irgun@fibi.co.ilפניות למידע ובירורים בנושאים שונים
חובות וזכויות בחסכון שלך פניה במייל:
kereni@fibi.co.il

או בטלפון 5229*  , 03-7706061

בנושא אישורי ותק

יש לפנות לגב' מיכל סייג במיל: michal@agur.org.il   
 או בטל מס' 03-5162135

 

 

 


 שירות מידע אישי ראה בתפריט הצדדי הצטרפות למידע אישי

  
תמיכה טכנית           תנאי שימוש           הצהרת נגישות